Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0004 P4. Suulliset harjoitukset, P 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
DAAD-lehtori Dina Heegen, ma. yliopisto.opettaja Birgit Griese-Saarinen / lehtori Bernd Lüecke

Osaamistavoitteet

Hankkia paremmat valmiudet keskustella saksan kielellä ja oppia tuntemaan konventioita, jotka ovat tyypillisiä saksalaiselle keskustelukulttuurille.

Sisältö

Keskustelu- ja argumentaatiomenetelmien oppiminen, sanavaraston laajentaminen, suullisten ilmaisukeinojen kehittäminen ja ääntämisharjoitukset. Keskusteluharjoituksia eri aihepiireistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Kurssi kestää kaksi periodia, periodit I ja II tai III ja IV.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
saksaksi:
Osallistuminen opetukseen

Kurssin suorittamisen edellytyksenä lisäksi keskustelutunnin valmistelu.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Lisätietoja

Filologian linjalla kurssi arvostellaan asteikolla 1-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT (Saksan kieli, saksalainen filologia)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT (Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen