Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0005 P5. Käännösharjoitukset saksa - suomi, P 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
lehtori Kalle Konttinen, tohtorikoulutettava Satumaija Püschel, tuntiopettaja Mia Raitaniemi

Osaamistavoitteet

Oppia selvittämään lähtötekstin merkityksiä, analysoimaan erilaisia käännösratkaisuja, tuottamaan käyttötilanteeseen sopiva kohdeteksti ja huomioimaan kääntämiseen vaikuttavat kielelliset erot.

Sisältö

Ohjattuja käännösharjoituksia saksasta suomeen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

Kurssi kestää 2 periodia, I ja II tai III ja IV.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Suorituskielet suomi ja saksa. Kurssin harjoitustyöt ovat yleiskielisiä käännöstehtäviä, jotka arvioidaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT (Saksan kieli, saksalainen filologia)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT (Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen