Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0006 P6. Käännösharjoitukset suomi - saksa, P 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
lehtori Birgit Kretschmann, ma. yliopisto-opettaja Birgit Griese-Saarinen, lehtori Bernd Lüecke, ma. yliopisto-opettaja Alexandra Virtanen

Osaamistavoitteet

Oppia harjoitusten avulla huomioimaan tekstin viestintätehtävä, kulttuurisidonnaisia piirteitä ja muita käännöstyöhön liittyviä seikkoja.

Sisältö

Ohjattuja käännösharjoituksia suomesta saksaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

Kurssi kestää 2 periodia, I ja II tai III ja IV.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Suorituskielet saksa ja suomi. Kurssin harjoitustyöt ovat yleiskielisiä käännöstehtäviä, jotka arvioidaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT (Saksan kieli, saksalainen filologia)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT (Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen