Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0008 P7 Saksan maantuntemus, P 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
lehtori Birgit Kretschmann

Osaamistavoitteet

Hankkia perustiedot Saksan yhteiskunnasta, historiasta ja kulttuurista.

Sisältö

Luennoilla luodaan katsaus Saksan liittotasavallan keskeisiin piirteisiin (esim. keskeisiin faktoihin, poliittisen järjestelmän pääpiirteisiin jne). Luennoilla läpikäytyjä aihealueita täydennetään ja syvennetään lukupaketin avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • saksaksi
Kirjallinen tentti
 • saksaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • saksaksi
saksaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti
tai
Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

1. opiskeluvuosi saksan kielen oppiaineessa. Syyslukukausi 2011.

Lisätietoja

Opintojakso on mahdollista suorittaa myös itsenäisenä opiskeluna
(ts. kirjatenttinä, jota koskevat ohjeet löytyvät oppiaineen kotisivuilta lukukauden alussa Tai essee).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT (Saksan kieli, saksalainen filologia)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT (Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen