Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS0009 P8 Sveitsin ja Itävallan maantuntemus, P 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Anne Männikkö

Osaamistavoitteet

Hankkia perustiedot Sveitsin ja Itävallan yhteiskunnasta, historiasta ja kulttuurista.

Sisältö

Luennoilla luodaan katsaus kyseisten maiden keskeisiin piirteisiin (esim. yleisiin maantuntemukseen liittyviin faktoihin, historian päälinjoihin, poliittisen järjestelmän pääpiirteisiin jne).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Luentojen (28 t) lisäksi pieniä kotitehtäviä (harjoituksia ja pieniä lukutehtäviä), kirjallinen tentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
saksaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

1. opiskeluvuosi saksan kielen oppiaineessa.

Lisätietoja

Pakollinen opintojakso. Opetuskieli saksa. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös itsenäisenä opiskeluna, ts. tenttimällä teokset Österreich. Zahlen, Daten, Fakten. Wien: Statistik Austria. 2011/12 ja Die Schweiz in ihrer Vielfalt. Natur, Bevölkerung, Staat, Wirtschaft, Kultur. Schönbuhl-Bern: Hallwag Kummerly+Frey. 2009/2010. (Tarkemmat tenttimistä koskevat ohjeet löytyvät oppiaineen kotisivuilta.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT (Saksan kieli, saksalainen filologia)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT (Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen