Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA2302 P9. Johdatus käännösviestinnän ammatteihin, P (sivuaineopiskelijoille V) 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
lehtori Kalle Konttinen, lehtori Jean Vienne (Kurssi toteutetaan yhteistyössä muiden kääntämisen linjojen kanssa.)

Osaamistavoitteet

Tuntea kääntäjänkoulutuksen tavoitteet, käännösviestinnän alan ammattikuvat ja ammattitaitovaatimukset, ymmärtää kääntämisen luonne viestintänä, tuntea käännösviestinnän alan peruskäsitteet, hallita toimeksiantoanalyysin, käännösprosessin ohjautumisen ja selvitystyön perusteet.

Sisältö

Ammattimaisen kääntämisen erityisluonne, käännösviestinnän alan tehtävät, kääntäjän kompetenssit, käännösviestinnän markkinat ja niiden muutossuuntaukset, kääntäjien asema, käännösviestinnän ammattietiikka, käännösprosessin ja käännöksen laatu, kääntämisen metakieli (viestinnän, kielen, kulttuurin ja tekstin käsitteet), käännöstoimeksianto, käännöstoimeksiantojen suoritusprosessin vaiheet, käännösviestintätilanne, kääntämisen sosiogrammi, käännöstuotteen spesifikaatiot, tiedonhaku, taustamateriaalin hyväksikäytön strategiat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja

Osallistuminen opetukseen ja luentopäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT (Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen