Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA2072 A3. Käännöstoimeksiannot saksa - suomi III, P 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
tuntiopettaja Marja Savolainen, FL, ma. yliopisto-opettaja Tiina Holopainen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Perehtyä käännösviestintään ja vaativiin käännöstoimeksiantoihin joillakin erikoisaloilla, esim. kauppa ja talous, laki ja hallinto, tekniikka ja teollisuus, lääketiede, luonnontieteet. Harjaantua hankkimaan tietoa erikoisalaan liittyvistä aiheista, selvittämään lähtötekstin merkityksiä, analysoimaan erilaisia käännösratkaisuja ja tuottamaan käyttötilanteeseen sopiva kohdeteksti.

Sisältö

Harjaannutaan käyttämään kääntämisen menetelmiä suorittamalla osin ohjatusti, osin itsenäisesti vaativia erikoisalaan liittyviä käännöstoimeksiantoja ja harjoituksia.

Toteutustavat

Kurssi kestää 2 periodia, I ja II tai III ja IV.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Suorituskielet suomi ja saksa. Kurssin harjoitustyöt ovat erilaisia käännöstoimeksiantoja, jotka voivat olla myös aitoja toimeksiantoja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen