Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA2074 A13. Yhteiskunnalliset rakenteet ja kansainväliset suhteet, V 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
lehtori Birgit Kretschmann

Osaamistavoitteet

Perehtyä lähde- ja kohdekielellä saksalaisen kielialueen valtioiden ja Suomen kansallisten instituutioiden rakenteisiin ja toimintaan sekä tutustua kansainvälisten suhteiden kenttään.

Sisältö

Tarkastellaan kontrastiivisesti saksalaisen kielialueen valtioiden ja Suomen yhteiskunnallisia rakenteita keskittyen kääntäjän/tulkin työssä relevantteihin aloihin (politiikka, talous, oikeusjärjestelmä jne.) ja näkökohtiin, kiinnitetään erityistä huomiota käännös-/tulkkausviestinnässä tarvittaviin työskentelymenetelmiin (tiedonhaku, sanastotyö, dokumentointi jne.).

Toteutustavat

Luennot ja harjoitukset 28 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
saksaksi:
Osallistuminen opetukseen

Kurssin suorittamisen edellytyksenä lisäksi esitelmät ja kirjallinen työ.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Opintojakso on avoin Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Osallistuminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen