Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA1901 A15. Saksan kielioppi, V 6 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
N.N.

Osaamistavoitteet

Syventää ja laajentaa saksan kielen rakenteiden ja kieliopin tuntemusta kiinnittäen erityistä huomiota saksan ja suomen kielen rakenteiden eroihin, perehtyä kieliopin keskeisiin käsitteisiin.

Sisältö

Nykysaksan kieliopin perusasioiden kertaaminen ja keskeinen käsitteistö.

Toteutustavat

Kirjatentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Suorituskielet suomi ja saksa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kurssin voivat suorittaa vain vanhan opintosuunnitelman mukaan opiskelevat tenttimällä teoksen Piitulainen - Lehmus - Sarkola: Saksan kielioppi (Otava 1998).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen