Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSA2075 A16. Kieliharjoittelu, V 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli, saksan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
lehtori Birgit Kretschmann, lehtori Gerda Torikka

Osaamistavoitteet

Syventää saksalaisen kielialueen yhteiskunnan ja kulttuurin eri osa-alueiden ja ilmiöiden tuntemusta omakohtaisten kokemusten kautta.

Sisältö

Opiskeluaikana vähintään neljän viikon oleskelu ko. kielialueen maassa. Kieliharjoittelumerkinnän voi saada myös ennen opintojen alkua tehdystä matkasta, jos opiskelija on oleskellut ko. kielialueella lukioaikana vähintään yhden lukuvuoden ajan, tai ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen ja ennen kielen opintojen aloittamista yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta. Ennen lukiota tehty matka ei kelpaa kieliharjoitteluksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • saksaksi
saksaksi:
Essee

Kieliharjoittelusta tehdään 3-5 sivun pituinen raportti kohdekielellä. Raportti kirjoitetaan asiatyylillä, ja sen kieliasu ja sisällön taso arvostellaan (hyväksytty/hylätty). Hylätty selostus on laadittava uudelleen. Kieliharjoittelusta saa suoritusmerkinnän vasta raportin hyväksymisen jälkeen. Raportti tulee jättää vastaavalle opettajalle mahdollisimman pian harjoittelun jälkeen, mutta viimeistään vuoden sisällä Suomeen paluusta. Jos kieliharjoitteluksi on hyväksytty aika, joka on vietetty ko. kielialueen maassa ennen opiskelun alkua, raportti on palautettava viimeistään viisi vuotta harjoitteluksi luettavan ajanjakson päättymisen jälkeen. Raporttiin sisältöä koskevia ohjeita saa oppiaineen toimistosta tai kääntämisen ja tulkkauksen linjan tohtorikoulutettavalta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen