Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1477 A10 Monikielisyys ja kielipolitiikka, V 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori Kaisa Häkkinen

Osaamistavoitteet

Syventää tietoja Euroopan monikielisyydestä, vallitsevista kieli-ideologioista, kieltä koskevasta lainsäädännöstä ja kielipolitiikan toimintatavoista.

Sisältö

Perehtyminen suomen kielen kannalta tärkeimpien Euroopan kielten tämänhetkiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, Euroopan unionin kielistrategioihin ja toimintatapoihin, muutostendensseihin ja -uhkiin, suomalaiseen kielilainsäädäntöön sekä Suomessa harjoitettuun kielipolitiikkaan sekä valtakielen että vähemmistökielten näkökulmasta.

Toteutustavat

Itsenäinen kirjallisuuden lukeminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Marjut Johansson - Riitta Pyykkö (toim.): Monikielinen Eurooppa. S. 9-128, 231-357.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen