Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1337 A10 Lausesemantiikan kurssi, V 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori Tuomas Huumo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Vaadittavat edeltävät opinnot: SUOM1181 Lauseoppi, P SUKU0003 Semantiikka, P

Osaamistavoitteet

Perehtyminen suomen kielen keskeisiin lausesemanttisiin ilmiöihin ja niistä tehtyyn tutkimukseen. Valmius tarkastella lausesemanttisia ilmiöitä käyttäen hyväksi alan teoreettisia työkaluja.

Sisältö

Lausesemantiikka tutkimuskohteena; suomen lausetyyppien konstruktiotason merkityksistä; verbien semanttisesta luokittelusta; argumentit ja semanttiset roolit; kehysilmausten semantiikkaa; suomen kieliopilliset sijat ja lausesemantiikka; aspektin ilmaisukeinoja suomessa; aspektin ja tarkoitekvantifikaation suhteista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen