Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1450 A10 Kieliopin analyysikurssi: suomi typologisessa kehyksessä, V 4 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori Krista Ojutkangas
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Kurssille tulijoilla täytyy olla suoritettuna kielioppikurssit (P2 ja P3). Yleisen kielitieteen perusteiden ja Kieliopin syventävän kurssin (A1) suorittamisesta on hyötyä, mutta ne eivät ole pakollisia.

Osaamistavoitteet

Hankkia kielitypologista perustietoa ja oppia suhteuttamaan suomea siihen, kehittää taitoaan analysoida erilaisia aineistoja ja eritasoisia kieliopin ilmiöitä, saada konkreettista kuvaa siitä, millaista on tehdä aineistopohjaista kielentutkimusta ja harjaantua lukemaan englanninkielistä kielitieteellistä kirjallisuutta.

Sisältö

Johdatus typologiaan, morfologinen analyysi ja typologian juuret, sanajärjestys, spatiaalisten suhteiden ilmaiseminen, semanttiset roolit ja argumenttirakenne.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luento-opetus ja harjoitukset, yhteensä 24 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, viikoittain palautettavat harjoitustyöt, kotitentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Koska kurssi on harjoituskurssi ja käsiteltävät teemat nojautuvat toisiinsa, läsnäolo tunneilla kontrolloidaan.
Kurssille otetaan 20 osallistujaa. Ks. ilmoittautuminen syksyn opetustiedoista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen