Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1470 A10 Tehdäänpä kirja!, V 7 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori Kaisa Häkkinen

Osaamistavoitteet

Laatia osittain yhteistyönä, osittain yksilö- tai parityönä artikkeli yleistajuiseen tietokirjaan ja tuottaa samalla kolmas (ja viimeinen) osa sarjaan "Suomen kieli - opiskelijan tietokirja".

Sisältö

Kurssilla käydään sekä periaatteen että käytännön tasolla läpi kaikki tietokirjan laatimiseen kuuluvat työvaiheet suunnittelusta valmiin käsikirjoituksen painattamiseen asti. Jokainen kurssilainen laatii yhden luvun yhteisesti tuotettavaan tietokirjaan. Työn suorittamisen ei edellytä itsenäistä tieteellistä tutkimusta, vaan aineisto kootaan ajantasaisesta tutkimuskirjallisuudesta.

Toteutustavat

Yhteiset opetusperiodit II ja IV, välissä itsenäinen työskentelyjakso.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
suomeksi:
Projekti / käytännön työ

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti aineopintojen loppuvaiheessa oleville suomen kielen pää- tai sivuaineopiskelijoille. Kurssille otetaan enintään 14 opiskelijaa ennakkoilmoittautumisen perusteella. Paperi- tai sähköposti-ilmoittautumiset suoraan kurssin vastuuhenkilölle 1.-14.9.2013.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen