Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM2001 A10 Vuorovaikutusharjoituksia suomenoppijan kanssa, V 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori Kirsti Siitonen

Osaamistavoitteet

Suomi toisena kielenä -vuorovaikutukseen perehtyminen sekä teoriassa että käytännössä. Kurssin suorittaminen helpottaa myöhemmin suomenoppijoiden kohtaamista ja on kehittänyt kykyä arvioida kielitaitoa.

Sisältö

Kurssi alkaa lyhyellä luennolla, jossa ohjataan yksilöllisesti vuorovaikutukseen ei-äidinkielisen suomenpuhujan kanssa. Jokainen kurssilla oleva suomenkielinen opiskelija saa työparikseen ei-äidinkielisen opiskelijan. On tarkoitus, että kurssilainen kartoittaa työparinsa kielitaidon ja selvittää, minkälaista ohjausta vuorovaikutukseen tämä tarvitsisi. Sen jälkeen tehdään suunnitelma yksilöllisen ohjauksen vuorovaikutuksen luonteesta ja toteutetaan se.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Kielenoppijan vuorovaikutustaitojen kartoitus, raportti (4 s.) työskentelystä ja tuntikirjanpito.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen