Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM3004 A10 Korpus-työpaja, V 2–4 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Kirsti Siitonen ja Ilmari Ivaska

Osaamistavoitteet

Valmentaa opiskelijaa seminaarityöskentelyyn. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kurssin käytyään tekemään omaa tutkimustaan korpusaineistoja monipuolisesti käyttäen. Lisäksi hän tuntee eri korpuksia, hallitsee korpustutkimuksen teorian perusteet ja tuntee korpustutkimukselle tyypilliset tutkimusasetelmat.

Sisältö

Metodityöpaja. Korpustutkimuksen teoriaa ja käytäntöä. Korpusten rakenne ja luonne. Korpusten muodostamiseen liittyvä teoria. Korpustutkimusmetodit. Laitoksen korpusten sekä valtakunnallisten korpusten esittely. Korpuspoiminnot.

Kurssi on mahdollista käyttää joko aineopintoihin tai syventäviin opintoihin. Syventävien opintojen suoritukset ovat vaativampia kuin aineopintojen suoritukset.

Toteutustavat

Työpaja (kontaktiopetusta 20 tuntia, osa opetuksesta tietokoneluokassa).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Osallistuminen opetukseen, kullekin kokoontumiskerralle kotitehtävät. (2 op)
Osallistuminen opetukseen, kullekin kokoontumiskerralle kotitehtävät, kirjallisuutta, harjoitustyö ja harjoitustyön esittely. (4 op)
Syventäviin opintoihin tehtävät kurssisuoritukset ovat vaativampia kuin aineopintojen suoritukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Ennen proseminaaria (aineopinnot), ennen tutkielmaseminaaria (syventävät opinnot).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen