Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIKI1291 A1.b. Viron lauseoppi 2 op
Vastuutaho
Viron kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Professori Tuomas Huumo
Edeltävät opinnot
Viron perusopinnot

Osaamistavoitteet

Tutustua viron lauseopin käsitteisiin ja erikoispiirteisiin erityisesti suomen kieleen verrattuna

Sisältö

Viron lauseopin kuvaaminen, esimerkiksi lausetyypit, sijasyntaksi ja sanajärjestys

Toteutustavat

Itsenäinen kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Tenttimahdollisuus erikseen ilmoitettavina Viron kielen ja kulttuurin laitostenttipäivinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erelt, Mati (toim.), Estonian: Typological studies III. Publications of the Department of Estonian of the University of Tartu 11. 1999. S. 7–46 (Erelt), 47–83 (Klaas) ja 97–127 (Metslang).
Huumo, Tuomas, Näkökulmia suomen ja viron sanajärjestyseroihin. – Sulkala, Helena & Laanekask, Heli (toim.), Lähivertailuja 8, Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari Hailuodossa 7.–9.5.1994. Research reports from the Department of Finnish and Saami, University of Oulu 40. 1994. S. 21–39.
Metslang, Helle, Kielet ja kontrastit. – Virittäjä 1994, s. 203–226.
Pajusalu, Renate 2004: Viron üks ja kõik. – Virittäjä 2004, s. 2–23.
Remes, Hannu, Viron kielioppi. 1982. S. 240–277.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A1. Kielentuntemus II (Viron kieli ja kulttuuri)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen