Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄEN4214 A10.1. Käännösviestintä englanti-suomi II 4 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
Juhani Hiirikoski
Edeltävät opinnot
Käännösviestinnän esittelykurssit A & B. Ennen syksyä 2010 aloittaneet: KÄEN3310 P3.1. Johdatus käännösviestintään, KÄEN2178 P3.2. Käännösviestintä englanti-suomi I.

Osaamistavoitteet

-Opiskelija tietää, että on vaihtoehtoisia tapoja kääntää sama asia.
-Opiskelija osaa perustella omia valintojaan käyttäen käännöstieteen termejä.
-Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta sekä neuvotella toisten opiskelijoiden ja opettajan kanssa.
-Opiskelijalla on käsitys itsestään kääntäjänä: hän tunnistaa vahvuutensa ja mahdolliset heikkoutensa, joihin kiinnittää huomiota jatkossa.
-Opiskelija tietää, mitä lupaa ottaessaan vastaan käännöstoimeksiannon: hän osaa arvioida kriittisesti erityyppisiä tekstejä ja niiden erityispiirteitä ja ongelmia ja tietää, että niiden kääntäminen vaatii taustatyötä.
-Opiskelija osaa tehdä tarjouksen ja on tutustunut sopimuksen laadintaan.

Sisältö

Kurssilla vahvistetaan kurssilla Englanti-suomi I omaksuttuja tietoja ja taitoja. Käännösharjoituksissa sovelletaan tiedonhaun, tekstianalyysin ja käännösteorian välineitä erityyppisten lähdetekstien analyysiin sekä käännösstrategian ja käännösvaihtoehtojen valintaan niin, että tuloksena on tarkoitukseensa sopiva kohdeteksti. Ryhmäkeskusteluissa opiskelija perustelee omia käännösratkaisujaan ja arvioi muiden ratkaisuja sekä hyödyntää saamaansa palautetta kohdetekstin muokkauksessa. Opiskelija saa alustavan käsityksen siitä, miten erikoisalan tekstejä käännetään, perehtyy käännöstoimeksiantoon liittyvän tarjouksen tekemiseen ja muihin käytännön näkökohtiin sekä harjoittelee parityötä ja toisen kääntäjän tekstin editointia. Kurssin lopuksi tehdään kommentoitu käännös.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 90 t 0 t

Opetusta 2 h/vko. Kurssi kestää 2 periodia: I-II tai III-IV.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
Portfolio
 • englanniksi
Näyttökoe
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Portfolio
 • suomeksi
Näyttökoe
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Portfolio ja Näyttökoe
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Portfolio ja Näyttökoe

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hatim & Mason, Discourse and the Translator (1990).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A10. Käännösviestinnän kurssit (Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen