Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄEN2228 A10.2 Käännösviestintä suomi-englanti I 3 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Damon Tringham, yliopisto-opettaja David Bergen
Edeltävät opinnot
Syksyllä 2010 tai sen jälkeen aloittaneet: Käännösviestinnän esittelykurssit A & B. Ennen syksyä 2010 aloittaneet: KÄEN3310 P3.1. Johdatus käännösviestintään, KÄEN2178 P3.2. Käännösviestintä englanti-suomi I.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-osaa soveltaa käännösteorian perusperiaatteita kääntäessään vieraaseen kieleen ja perustella omia valintojaan käyttäen käännöstieteen käsitteitä
-tietää, mitä edellytetään käännökseltä, jonka syntyperäinen englannin kielen oikolukija pystyy vähin muutoksin muokkaamaan julkaisukelpoiseksi
-osaa tehdä yhteistyötä muiden kääntäjien kanssa hyvien ratkaisujen löytämiseksi
-osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti monenlaisia tiedonlähteitä etsiessään ja tarkistaessaan käännösratkaisuja
-tietää, että on monia tapoja kääntää sama viesti.

Sisältö

Kurssilla perehdytään käännöstoimeksiantojen suorittamiseen sekä niissä tarvittaviin perustietoihin ja -taitoihin erityisesti vieraaseen kieleen kääntämisen näkökulmasta. Kurssilla analysoidaan toimeksiantoja ja tehdään käännösharjoituksia ryhmätyönä ja yksin tavallisimpien suomesta englantiin käännettävien tekstityyppien pohjalta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Opetusta 2 h/vko. Kurssi kestää 2 periodia: I-II tai III-IV.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Portfolio
  • englanniksi
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Portfolio

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A10. Käännösviestinnän kurssit (Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen