Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄEN2229 A10.3. Käännöstutkimuksen suuntauksia 3 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja David Bergen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Esittelykurssi A.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy johonkin käännöstutkimuksen aihepiiriin niin, että hän osaa etsiä, arvioida ja hyödyntää aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta sekä muokata tutkimusaiheen alustavasta ideasta jäsentyneeksi suunnitelmaksi.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan oman kiinnostuksen pohjalta tarkemmin johonkin Käännösviestinnän esittelykurssi A:lla käsitellyistä käännöstutkimuksen keskeisistä suuntauksista, kehitellään suuntaukseen liittyvää tutkimusaihetta eteenpäin ohjaajien kanssa ja pienryhmissä sekä laaditaan aiheesta 8-10-sivuinen kirjallinen työ tieteellisen kirjoittamisen konventioiden mukaisesti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 64 t 0 t

Opetusta 2 h/vko. Kurssi kestää 2 periodia: I-II tai III-IV. Kontaktiopetus tapahtuu ensimmäisen periodin aikana. Lisäksi kurssiin kuuluu vähintään 2 yksilötapaamista ohjaavan opettajan kanssa sekä vähintään 2 tapaamista oman pienryhmän kanssa.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Essee
  • englanniksi
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy

Ennen proseminaariin osallistumista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A10. Käännösviestinnän kurssit (Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen