Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL2006 A6. Applied Linguistics 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori Pekka Lintunen
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
15 op.
Edeltävät opinnot
Introduction to Linguistics ja/tai Yleisen kielitieteen perusteet; ja Fonetiikan perusteet ja/tai English Phonetics; sekä Grammar 1 ja muita perusopintojen kursseja.

Osaamistavoitteet

-Opiskelija tuntee pääpiirteissään soveltavan kielitieteen erilaiset määritelmät ja tärkeimmät aihepiirit.
-Opiskelija tuntee tärkeimmät kielen oppimiseen liittyvät tekijät ja mekanismit.

Sisältö

Yleiskuva soveltavan kielitieteen eri aihepiireistä, erityisesti painottaen vieraan kielen oppimista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 100 t 0 t

Opetusta 2 h/vko. Kurssi kestää 2 periodia.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Lisätietoja

Poikkeustapauksessa opintojakson voi suorittaa itsenäisesti kirjatenttinä laitostentissä; tentittävät teokset ja tenttipäivät ilmoitetaan oppiaineen intrasivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen