Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄEN4213 A9.2. Käännösviestintä englanti-suomi I 3 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
St. tuntiopettaja Laura Nurminen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa tekstianalyysin ja käännösteorian peruskäsitteitä helpohkojen toimeksiantojen ja tekstityyppien käännösanalyysiin ja kääntämiseen. Opiskelija tunnistaa suomen ja englannin keskeisten erojen vaikutuksen käännöksessä sekä hallitsee kääntäjän tiedonhaun perusteet.

Sisältö

Käännösviestinnän käytännön perusteet.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Mikäli kurssille ilmoittautuneita on enemmän kuin ryhmiin voidaan ottaa (22 pääaine- ja 10 sivuaineopiskelijaa), suoritetaan karsinta esittelykurssi A:n pisteiden sekä perusopintokokonaisuuden loppuarvosanan perusteella.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 56 t 0 t

Käännöskokeeseen valmistautuminen 8 t, yht. 78 t = 3 op.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Näyttökoe

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A9. Käännösviestinnän esittelykurssi B (Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen