Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL2003 A3. Grammar 2 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Vastuuhenkilö
lehtori Juhani Hiirikoski, yliopistonlehtori Carla Suhr
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
25 op.
Edeltävät opinnot
Englannin kielen perusopinnot (25 op).

Osaamistavoitteet

-Opiskelija osaa käyttää kurssin perustana olevaa laajaa deskriptiivistä kielioppia ja tuntee sille ominaiset käsitteet ja luokitukset.
-Opiskelija osaa analysoida sanoja, lausekkeita ja yksinäis- ja yhdyslauseita sekä niiden muodon/rakenteen että käytön/merkityksen kannalta.

Sisältö

Perusteellisempi tutustuminen englannin kielioppiin, englannin virke- ja lauserakenteiden analysointi.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Harjoitusryhmät eivät ole avoinna vaihto-opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetusta 3 h/vko (luento 2 h, harjoitukset 1 h). Kurssi kestää 2 periodia.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssikirjallisuus ilmoitetaan oppiaineen verkkosivuilla.

Lisätietoja

Kurssin laajuus vaihto-opiskelijoille on 4 op (lisätietoja oppiaineen verkkosivuilla).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen