Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0735 S5. Svensk syntax / Ruotsin lauseoppi 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ruotsin kielen keskeisimmän kieliopillisen teoksen (Svenska Akademiens grammatik, SAG) ja kykenee omaksumaan siinä annettavaa informaatiota. Hän on perehtynyt eräisiin ruotsin kielen lauseopin keskeisiin ongelmiin ja niiden tieteelliseen tutkimukseen.

Sisältö

Eräiden ruotsin kielen keskeisten syntaktisten ilmiöiden kieliopillinen kuvaus tieteellisestä näkökulmasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Kirjallinen tentti

Kirjatentti tiedekunnan tenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Teleman, U. (red.) (1987): Grammatik på villovägar. S. 7-62. 79-105.

Teleman U. ym. (1999): Svenska Akademiens grammatik 3–4 oppiaineen toimistosta saatavan luettelon mukaan (n. 200 s.)

Lyngfelt, B. & Forsberg, M. (2012): Ett svenskt konstruktikon. Utgångspunkter och preliminära ramar. (39 s.) (http://hdl.handle.net/2077/29198)

Tieteellisiä artikkeleita: n. 100 s. oppiaineen toimistosta saatavan luettelon mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen