Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0736 S5. Svensk lexikologi och fraseologi / Ruotsin leksikologia ja fraseologia 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ruotsin kielen sanarakenteen ja sananmuodostuksen perusteet ja kykenee analysoimaan kompleksisia sanoja. Hän tunnistaa ja kykenee kuvamaan fraseologian ja leksikaalistumisen keskeisiä ilmiöitä ja tuntee niiden tutkimusta.

Sisältö

Ruotsin kielen sanarakenne, yhdyssanojen muodostamisen periaatteet ja keskeisimmät johdostyypit. Leksikaalistuminen, leksikaaliset fraasit, idiomit ja kollokaatiot käsitteinä ja ilmiöinä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Kirjallinen tentti

Kirjatentti tiedekunnan tenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Malmgren, S.-G. (1994): Svensk lexikologi, Josefsson, G. (2005): Ord (s. 7–182) sekä n. 100 sivua tieteellisiä artikkeleita oppiaineen toimistosta saatavan luettelon mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen