Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0901 S5. Textforskning / Tekstintutkimus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija laajentaa ja syventää tietämystään tekstintutkimuksesta. Opiskelijalla on käsitys erilaisista teoreettisista ja metodologisista lähtökohdista ja niiden asemasta nykypäivän tekstintutkimuksessa. Opiskelija osaa keskustella kriittisesti tekstintutkimukseen liittyvistä kysymyksistä ja tuntee hyvin nordistiikan piirissä tehtävää tekstintutkimusta.

Sisältö

Tekstin käsite, intertekstuaalisuus, konteksti, asiaproosa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Kirjallinen tentti

Tentin voi suorittaa kirjatenttinä tiedekuntatenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä. Lisätietoa sähköisestä tenttimisestä: https://tenttis.utu.fi/login/

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Englund, B. & Ledin, P. (red.) (2003): Teoretiska perspektiv på sakprosa. S. 13-122, 201-299.

Karlsson, A-M. & Svensson, J. (red.) (2012): Tema Text. Språk och stil 22:1. (http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:532386&searchId=null)

Vagle, W. m.fl. (1993): Tekst og kontekst. En innföring i tekstlingvistikk og pragmatikk. S. 7-80. (saatavana toimistosta)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen