Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0746 S5. Namnforskning / Nimistöntutkimus 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Kaj Borg
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi valmiit perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, että nimet ovat osa kielen rakennetta ja sen käyttöä sekä tiedostaa proprien erityiset funktiot muihin kielen ilmauksiin verrattuna. Hän tuntee nimistöntutkimuksen perinteiset alat (paikannimet, henkilönnimet ja muut nimet) sekä tutustuu nimistöntutkimuksen uudempaan monitieteiseen tutkimukseen.

Sisältö

Nimistöntutkimus, nimikategoriat, nimistöntutkimuksen keskeistä terminologiaa ja metodologiaa sekä teoreettisia näkökulmia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Kirjallinen tentti

Kirjatentti tiedekunnan tenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ainiala T., Saarelma M. & Sjöblom P. (2008): Nimistöntutkimuksen perusteet (s. 12-42, 86-114, 162-180)

Zilliacus, K. (2002): Forska i namn (s. 135-173)

Blomqvist M. (1993): Personnamnsboken (s. 9-106, 130-232)

Akselberg G. (2010): Sosioonomastikk - framlegg till avgrensing, teoksessa Nyström S. (red.): Namn - en spegel av samhället förr och nu (s. 15-35)

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen