Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0676 S6. Fördjupningskurs i norska språket / Norjan kielen syventävä kurssi 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Kirsten Berg
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on Norjan kielitilanteen hyvä tuntemus puheen ja kirjoituksen vaihtelun, kirjakielen ja puhekielen välisen suhteen, kieliopin, ääntämisen ja oikeinkirjoituksen alueilla. Opiskelija ymmärtää hyvin norjankielisiä (bokmål ja nynorsk) tekstejä.

Sisältö

Norjan 1900-luvun kielenhuolto ja sen sosiolingvistiset ja kielipoliittiset näkökohdat. Tärkeimmät murrepiirteet, lukemis- ja kirjoitusharjoituksia. Katsaus ajankohtaisiin tutkimusalueisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt, itsenäinen työskentely.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Fjeldstad, A. & Hervold, K. (1991 tai uud.): Norsk for svensker

Leitre, Lundeby, Torvik (1990 tai uud.): Språket vårt før og nå

valikoima kielisuunnittelua ja/tai uudempaa kielentutkimusta käsitteleviä artikkeleita (n. 80-100s.).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen