Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0744 S6. Norrönt 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Kirsten Berg
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Länsipohjoismaisen muinaiskielen (norrönt) fonologian, morfologian ja syntaksin pääpiirteiden tuntemus. Kyky ymmärtää ja analysoida normalisoitua muinaiskielistä proosatekstiä sanakirjan avulla. Muinaiskieliseen käsikirjoituskulttuuriin tutustuminen. Länsipohjoismaisen filologian tutkimuskenttään ja sen kysymyksenasetteluun tutustuminen.

Sisältö

Kurssi antaa katsauksen länsipohjoismaisen muinaiskielen kielioppiin (fonologia, morfologia ja syntaksi). Kieliopin ohella luetaan 10-15 s. normalisoitua proosatekstiä sekä joitakin tekstinäytteitä. Kurssi käsittelee myös tekstin käsitteeseen liittyviä kysymyksiä ja keskiajan käsikirjoituskulttuuria.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

norja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Suorituskielet norja ja ruotsi; osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt, itsenäinen työskentely.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Spurkland: Innføring i norrønt språk

Haugen: Grunnbok i norrønt språk

Haugen: Norrøne tekster i utvalg (moniste)

Torp: Norrøn hjelpebok

Skadberg & Ulset: Merknader til en del norrøne tekster

Heggstad: Norrøn ordbok

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen