Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL1001 P1. Spoken English 4 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori Pekka Lintunen (BrE), yliopisto-opettaja Janne Korkka (BrE), st. tuntiopettaja Aleksi Mäkilähde, yliopisto-opettaja Maxwell Phillips (AmE), yliopisto-opettaja Henno Parks
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
P2. English Phonetics ja Fonetiikan perusteet (Basic Phonetics) tulee olla suoritettu tai aloitettu.

Osaamistavoitteet

Ääntäminen:
-Opiskelija on parantanut ja hionut englannin kielen ääntämistään sekä puheensa rytmiä ja intonaatiota lähtötasoonsa verrattuna.
-Opiskelija hallitsee englannin standardimallin äännejärjestelmän ja transkription.
-Opiskelija osaa arvioida omaa ja toisten ääntämistä.
-Opiskelija pystyy tunnistamaan englannin äänteet ja erottamaan tavallisia intonaatiokulkuja.
Suullisen viestinnän harjoitukset:
-Opiskelija laajentaa aktiivista sanavarastoaan ja harjoittelee eri rekisterien käyttöä.

Sisältö

Englannin ääntämisen ja intonaation teoria ja käytäntö, suullisen viestinnän harjoitukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 49 t 0 t

Syyslukukaudella: ääntämisharjoitukset 2 h/vko ja suullisen viestinnän harjoitukset 1 h/vko periodeissa I-II, lisäksi transkriptioharjoitukset 1 h/vko periodissa II.
Kevätlukukaudella: ääntämisharjoitukset 2 h/vko ja suullisen viestinnän harjoitukset 1 h/vko periodeissa III-IV, lisäksi transkriptioharjoitukset 1 h/vko periodissa IV.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Suullinen tentti
  • englanniksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Suullinen tentti ja Kirjallinen tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Ääntäminen ja kirjallinen osio arvostellaan numeroin, suullisen viestinnän harjoituksista HYV/HYL.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Lisätietoja

Ennen syyslukukauden opetuksen alkua ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetään diagnostinen testi, jonka perusteella sijoitus britti- tai amerikanenglannin ryhmään määräytyy. Spoken English -kurssin lopuksi opiskelijat suorittavat Pronunciation Active -testin, josta opettajankoulutukseen hakevien on saatava vähintään arvosana 3.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
ENGLANNIN KIELEN PERUSOPINNOT (Englannin kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen