Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL1004 P4. Cross-Cultural Communication 2 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja David Bergen, yliopisto-opettaja Damon Tringham.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee kulttuurienvälisen viestinnän peruskysymykset
- tunnistaa tavallisimmat kulttuuri- ja kielieroista johtuvat viestintäongelmat kieliparissa suomi-englanti sekä Suomen, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen kulttuurien välillä ja osaa hakea ja esittää niihin ratkaisuja
- osaa selittää muiden kulttuurien edustajille englanniksi suomalaiselle kulttuurille tyypillisiä ilmiöitä ja instituutioita.

Sisältö

Suomen- ja englanninkielisen kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteet, ongelmien ja ratkaisuvaihtoehtojen analysointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Ryhmätyöskentely 14 t 0 t

Harjoitukset 2 h/vko + työskentely opiskelijaryhmissä 1h/vko. Kurssi kestää 2 periodia: I-II tai III-IV.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen
englanniksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Kirjallinen tentti

2 kirjallista tenttiä: yksi kunkin periodin lopussa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
ENGLANNIN KIELEN PERUSOPINNOT (Englannin kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen