Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL1008 P8. Contemporary Society and Institutions UK & USA 4 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Maxwell Phillips

Osaamistavoitteet

-Opiskelija tuntee pääpiirteissään nykypäivän Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen yhteiskuntarakenteen ja instituutiot sekä niihin liittyvän keskeisen terminologian.
-Opiskelija pystyy analyyttisesti vertailemaan Ison-Britannian/Yhdysvaltojen ja Suomen yhteiskunnallisia rakenteita, instituutioita ja olosuhteita.

Sisältö

-Perehtyminen Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen yhteiskuntarakenteisiin ja instituutioihin sekä niihin liittyvään keskeiseen terminologiaan.
-Ison-Britannian/Yhdysvaltojen ja Suomen yhteiskunnallisten olosuhteiden vertailu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 14 t 0 t

Luento-opetus (2h/vko) + itsenäinen työskentely opiskelijaryhmissä 1h/vko. Kurssi kestää 2 periodia.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
ENGLANNIN KIELEN PERUSOPINNOT (Englannin kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen