Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL1009 P9. Prospective Professions 1 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Vastuuhenkilö
lehtori Marianna Sunnari

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu erilaisiin ammatteihin ja työtehtäviin, joihin englannin kielen oppiaineesta valmistuneet voivat sijoittua.

Sisältö

Ammattien ja työtehtävien sekä niissä tarvittavien tietojen ja taitojen esittelyä (vastuuhenkilöt ja entiset opiskelijat).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t

Opetusta viitenä päivänä kahden viikon aikana (viikot 44 ja 45). Sivuaineopiskelijoilla mahdollisuus korvata kurssi kirjoitustehtävällä. Tehtävä ilmoitetaan oppiaineen verkkosivuilla.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen
englanniksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja

Opintosuoritus rekisteröidään vasta, kun HOPS on tehty.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
ENGLANNIN KIELEN PERUSOPINNOT (Englannin kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen