Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO1140 P2.1. Lapsen kielen kehitys 5 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Ks. yleistavoitteet P2

Sisältö

Kurssilla luodaan kokonaiskuva lapsen kielen kehittymisen etenemisestä. Kurssilla tarkastellaan kielen kehitystä kuvaavia teorioita ja perehdytään kielen eri osa-alueiden kehitykseen. Kurssilla tarkastellaan varhaisen ääntelyn, sanaston, äännejärjestelmän, taivutusmuotojärjestelmän sekä lauserakenteiden kehittymistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 34 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Tentti + oppimispäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Teoksesta E. Bavin (toim.) The Cambridge Handbook of Child Language (2009) seuraavat kappaleet: Valian, V. Innateness and learnability, s. 15-34, Thiessen, E. Statistical learning, s. 35-50, Friederici, A. Neurocognition of language development, s. 51-68, Tomasello, M. The usage-based theory of language acquisition, s. 69-88, Goldin-Meadow, S. From gesture to word, s. 145-160.

Kirjasta S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (toim.). Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (2012) sivut 13-142.

Kirjasta K. Laalo. Lapsen varhaiskielioppi ja miniparadigmat (2010) sivut 12-183.
Muu opettajan valitsema kirjallisuus.

Lisätietoja

Osallistumisoikeuden rajaus: Kurssille voivat pää- ja sivuaineopiskelijoiden lisäksi osallistua erillisellä hakumenettelyllä fonetiikan / psykologian opiskelijat. Molemmille oppiaineille on vuosittain varattu viisi kiintiöpaikkaa, joita haetaan logopedian professorin kautta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet