Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LOGO2114 A1.1.3. Kaksi- ja monikielisyys 2 op
Vastuutaho
Logopedia
Vastuuhenkilö
professori tai yliopisto-opettajat
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kaksi- ja monikielisten lasten kielenkehityksen periaatteita ja niiden vaikutuksia lapsen suoriutumiseen päiväkodin ja koulun toiminnoista. Hän ymmärtää kaksi- ja monikielisyyden liittymäkohdat kommunikoinnin häiriöihin ja kuntoutukseen.

Sisältö

Kaksi- ja monikieliseksi kasvamisen periaatteet. Monikielisyyden vaikutukset lapsen kielenkehitykseen ja poikkeavuuden ilmenemiseen. Erot ja yhtenevyydet kahden ja useamman kielen omaksumisessa.

Toteutustavat

Kirjatentti kl 2014.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. opiskeluvuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Romaine, S. (1999). Bilingual language development. Teoksessa M. Barrett (toim.), The development of language, s. 251–275. Bialystok, E. (2001). Bilingualism in development, s. 1–89. Arvonen, A., Katva, L., & Nurminen, A. (2010) . Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Kirjassa P. Korpilahti, O.Aaltonen & M. Laine (toim.)(2010) Kaksikieliseksi kasvaminen s. 139-167.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet