Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FONE0263 A3. Vieraan kielen äänteiden oppiminen II 6 op
Vastuutaho
Fonetiikka
Vastuuhenkilö
lehtori Maija S. Peltola
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

vieraan kielen oppimisen tutkimustulosten ja käytettyjen menetelmien tunteminen

Sisältö

syvällisempi perehtyminen vieraan kielen oppimisen tutkimustuloksiin ja käytettyihin menetelmiin

Toteutustavat

luennot, kirjallinen ja suullinen esitelmä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Essee ja Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Lisätietoja

luentojen lisäksi opiskelijat kirjoittavat esseen (mahdollisesti ryhmätyönä), jonka pohjalta he laativat suullisen esitelmän

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen