Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄRA0322 S5. Työharjoittelujen suunnittelu -projekti, V 2 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
Kalle Konttinen ja Jean Vienne (Kurssi järjestetään yhteistyössä saksan kääntämisen ja tulkkauksen kanssa.)

Osaamistavoitteet

Hankkia tietoja ranskan ja saksan kääntäjien mahdollisista työllistäjistä ja parantaa opiskelijan työnhakuvalmiuksia.

Sisältö

Kootaan yhteisprojektina tietokanta käännösviestinnän alan työllistäjistä ja näiden tarjoamista harjoittelumahdollisuuksista. Kartoitetaan ja kuvataan kurssille osallistuvien opiskelijoiden osaamisen erityislaatua työhakemuksen valmistelun ja pienryhmäkeskustelujen kautta.

Toteutustavat

Luennot 6 tuntia, pienryhmäkeskustelut ja selvitystyö

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen luentoihin, pienryhmätyöskentelyyn ja selvitystyön tekemiseen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy

Lisätietoja

Kurssille valitaan rajoitettu määrä ranskan ja saksan kääntämisen opiskelijoita. Etusija valinnassa annetaan opinnoissaan pitkälle edistyneille opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen