Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI1055 A7.2. Kielellinen vaihtelu, harjoitukset P 2 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Fanny Kerignard
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa soveltaa sosiolingvistiseen tutkimukseen liittyviä periaatteita käytännössä. Hän osaa kerätä, kuvata ja analysoida tietoja sekä pohtia sosiolingvistiseen tutkimukseen liittyviä ongelmia.

Sisältö

Kurssi suoritetaan samanaikaisesti luentokurssin kanssa. Luennoilla tehtävät harjoitustyöt liittyvät seuraaviin aiheisiin: Kielellinen normi ja kielellinen vaihtelu, kirjoitettu ja puhuttu kieli, kielen rekisterit ja idiolektit, kaksi- ja monikielisyys sekä diglossia, lingua franca ja kreolit, frankofonia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset

2h/vko

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Portfolio
  • ranskaksi
Suullinen tentti
  • ranskaksi
ranskaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Portfolio ja Suullinen esitys

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kurssi suoritetaan samanaikaisesti Kielellisen vaihtelun luentokurssin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen