Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄRA2185 A3.1.2. Kielellinen vaihtelu: harjoitukset, P 2 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
Outi Veivo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida kielenkäyttöä sosiolingvistisesta näkökulmasta

Sisältö

Kielellisen aineiston translitterointi ja analysointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • ranskaksi
Osallistuminen opetukseen
 • ranskaksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen opetukseen
ranskaksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen opetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kurssi suoritetaan samanaikaisesti Kielellisen vaihtelun luentokurssin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen