Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1411 A9.a Tieteellinen kirjoittaminen sivuaineopiskelijoille, P 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Opettajatuutorit, professori Tuomas Huumo, yliopistonlehtori Paula Sjöblom
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Kielitieteellisen kirjoittamisen konventioiden hallinta ja kyky käyttää lähteitä oman tekstin pohjana.

Sisältö

Fennistisen tutkimuskirjallisuuden konventiot ja kielitieteellisen esseen rakenne; sivuaineopiskelijoille tarkoitettu tieteellisen kirjoittamisen opintojakso voi olla joko verkkomuotoinen tai osittain kurssimuotoinen tieteellisen esseen kirjoittamisen tukipaketti

Toteutustavat

Luennot, verkkotyöskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Suositeltava ajoitus suomen kielen opintojen 2. tai 3. vuosi, periodi II tai III, tieteellisen esseen SUOM1412 A9.b kirjoittamisen aikana.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen