Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1412 A9.b Tieteellinen essee sivuaineopiskelijoille, P 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori Tuomas Huumo, yliopistonlehtori Paula Sjöblom
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Kyky hyödyntää kielitieteellisiä tutkimuksia ja tuottaa omaan kielitieteelliseen tutkimukseen pohjautuva asiateksti.

Sisältö

Itsenäisen 10-sivuisen pohdiskelevan tieteellisen esseen kirjoittaminen; opiskelija valitsee esseelleen aihealueen ja sopii tarkemmasta otsikostaan aihealueesta vastaavan opettajan kanssa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
suomeksi:
Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Suositeltava ajoitus suomen kielen opintojen 2. tai 3. vuosi, periodi II tai III, samanaikaisesti kohdan A9.a kanssa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ohjaajan kanssa sovittu oheiskirjallisuus

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen