Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1403 A4 Alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu, P 2–4 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori Tommi Kurki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tuntea suomen murrealueet, hallita eri alueiden leimalliset murrepiirteet, tuntea murrealueiden ja -piirteiden syntyhistoria ja nykymurteille ominaiset kehityslinjat sekä ymmärtää sosiaalisen vaihtelun syyt ja sosiaalisen ja alueellisen vaihtelun keskinäinen suhde

Sisältö

Suomen kantamurteiden synty ja myöhempi eriytyminen; murteiden alueen laajeneminen eri suuntiin: vaiheet ja historialliset syyt; murre-erojen kasvun pysähtyminen ja murteiden tasoittumisen käynnistymisen syyt ja vaiheet; murteiden nykytila alueellisesti sekä alueiden sisällä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aalto, Seija ym., Kielestä kiinni. Tietolipas 113, s. 47–64 (Itkonen), 209–233 (Paunonen) ja 234–242 (Mielikäinen).
Mielikäinen, Aila (toim.), Nykysuomalaisen puhekielen murros. Jyväskylän osatutkimus 1. Jyväskylän yliopiston suomen kielen ja viestinnän laitoksen julkaisuja 20, s. 1–40 (Mielikäinen).
Lappalainen, Hanna, Variaatio ja sen selittäminen kaakkoishämäläisen murreaineiston valossa. – Virittäjä 1996, s. 18–37.
Kurki, Tommi, Murteenseuruun ensisatoa. Murrepiirteiden säilyminen ja muutos. – Virittäjä 2001, s. 431–448.
Makkonen, Seija & Mantila, Harri, Pohjoissuomalaisen puhekielen sosiolingvistinen variaatio. Suomen ja saamen ja logopedian laitoksen julkaisuja 8. Oulun yliopisto. S. 1–23 (Mantila).
Mantila, Harri, Murre ja identiteetti. - Virittäjä 2004, s. 322 - 341.
Lappalainen, Hanna & Vaattovaara, Johanna, Vielä murteen ja identiteetin suhteesta. - Virittäjä 2005, s. 98 - 108.

Lisätietoja

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelijat suorittavat suomen kielen vaatimusten kohdasta A4 vain alueellisen vaihtelun osuuden SUOM1437 Alueellinen vaihtelu (2 op). Tarkempia ohjeita kurssin opettajalta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen