Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1415 A8 Suomen sanaston historia, P 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori Tuomas Huumo
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Hallita etymologisen tutkimuksen lähtökohdat, ymmärtää sanaston historiassa vaikuttavat muutosmekanismit (mm. merkityksenmuutosten tyypit ja sanaston lainautumiseen vaikuttavat tekijät) ja sanaston kuvaamisen ja luokittelun periaatteet sekä tuntea suomen sanaston etymologiset kerrostumat ja lainasanakerrostumat ja osata mainita näistä kustakin esimerkkejä

Sisältö

Etymologian tutkimuksen perusteet, etymologian peruskriteerit, suomen kielen omaperäisen sanaston tärkeimmät historialliset kerrostumat sekä lainasanakerrostumat ja näiden ikäjärjestys

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Itsenäinen kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Suositellaan tentittäväksi kevätlukukaudella periodissa IV.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Häkkinen, Kaisa, Mistä sanat tulevat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen