Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1406 A9.a Tieteellinen kirjoittaminen, P 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Opettajatuutorit
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Oppia hyödyntämään tutkimuskirjallisuutta ja kirjoittamaan kielitieteellistä tekstiä itsenäisesti

Sisältö

Tieteellisen rekisterin perusominaisuudet, tutkielman rakenne ja tieteellisen tekstin jäsentyminen; oman tutkielman ensimmäisen version kirjoittaminen.

Toteutustavat

Luennot ja pienryhmätyöskentely yht. 20 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Suositeltava ajoitus 2. tai 3. opiskeluvuosi, periodi II tai III, proseminaarin työskentelyjakson aikana.

Lisätietoja

Opiskelijoilla on mahdollisuus päivittää kandidaattitason HOPSinsa yhdessä tieteellistä kirjoittamista ohjaavan opettajan kanssa. Jokainen opiskelija saa halutessaan suunnitelmastaan henkilökohtaisen palautteen.

Sivuaineen aineopintoihin suoritetaan tämän kohdan sijaan kohta SUOM1411 A9.a Tieteellinen kirjoittaminen sivuaineopiskelijoille, 2 op.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen