Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI1022 S23. Projektiharjoittelu, V 2–6 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli
Vastuuhenkilö
Angela Bartens
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositellaan jo kandidaatintutkintonsa suorittaneille.

Osaamistavoitteet

Projektiharjoittelu on kieliasiantuntijuuteen ja kielitaidon parantamiseen tähtäävä harjoittelu. Opiskelija ymmärtää kielen tehtävät tietyllä ammatti- tai elämänalueella.

Sisältö

Sopimuksen mukaan oppiaineessa suoritettava opetustuutorointi tai opetus (keskusteluharjoitukset, tuntityöskentely, tehtävien kommentointi) tai esimerkiksi kansalaisjärjestössä, vapaaehtoistyössä tai muussa paikassa suoritettu harjoittelu, jolla on selvä yhteys espanjan kieleen ja/tai kieliasiantuntijuuteen. Projektiharjoittelu suoritetaan oppiaineen kanssa ennalta sovittujen tehtävien mukaisesti, ja harjoittelun päätyttyä siitä kirjoitetaan raportti tai muu erikseen sovittava työ professorin ohjeiden mukaisesti.

Toteutustavat

itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • espanjaksi
espanjaksi:
Projekti / käytännön työ ja Muu

raportti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Syventävien opintojen aikana.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen