Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0931 A8. Kieliharjoittelu, P 3 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
lehtori Johanna Viimaranta
Edeltävät opinnot
perusopinnot

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt kielitaitoaan ja kulttuuritietouttaan, hän osaa analysoida kielenkäyttöään eri tilanteissa ja tehdä havaintoja kulttuurieroista.

Sisältö

Vähintään yhden kuukauden mittainen opiskelu tai työskentely Venäjällä

Toteutustavat

opiskelu venäläisessä korkeakoulussa tai työskentely Venäjällä; kirjallinen raportti, jonka ohjeet ovat oppiaineen kotisivuilla; merkinnän opintorekisteriin saa raportin hyväksymisen jälkeen

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Muu

harjoittelu ja raportti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vuosi (pitempi harjoittelu) tai 2. ja 3. vuoden välinen kesä

Opetuksen suunnitellut ajankohdat: Tverin harjoittelu periodi IV

Lisätietoja

Jos opiskelu Venäjällä on kuukauden minimiaikaa pitempi, sen aikana tehtyjä suorituksia voi käyttää opintojaksoja korvaavina suorituksina; pääaineopiskelijoille suositellaan Suomen venäjänlaitosten yhteistä, Aleksanteri-instituutin koordinoimaa opiskelua Tverissä, josta tarkemmat tiedot oppiaineesta syyslukukauden alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen