Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0927 A9. Työharjoittelu, V 0–5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
lehtori Johanna Viimaranta
Edeltävät opinnot
perusopinnot

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa koulutuksessa oppimaansa käytäntöön ja on tutustunut työelämän kielitaitotarpeisiin. Hänen kykynsä analysoida omaa kielellistä käyttäytymistään on kehittynyt.

Sisältö

Työharjoittelu opiskelijan itse hankkimassa paikassa ja harjoitteluraportti

Toteutustavat

itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Muu

työharjoittelu ja kirjallinen raportti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. ja 3. vuoden välinen kesä, 3. vuosi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen