Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0873 S6. Tutkielmaseminaari, P 6 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
lehtori Johanna Viimaranta
Edeltävät opinnot
perus- ja aineopinnot

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tutkimustyön yleisiin periaatteisiin, rajannut pro gradu -tutkielmansa aiheen, perehtynyt keskeiseen kirjallisuuteen ja saanut tutkielmansa hyvään alkuun

Sisältö

Tutkimustyön yleiset periaatteet ja hyvä tieteellinen käytäntö, tutkielman tarkoitus ja tekoprosessi, aiheen valinta ja rajaaminen; lähteiden käyttö, tieteellinen esitystapa sekä oman tutkielman työprosessin käynnistäminen ja edistäminen

Toteutustavat

seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Muu

suorituskielinä venäjä ja suomi; osallistuminen seminaarin johdantojaksoon, tutkimussuunnitelman ja yhden luvun (15-20 sivua) kirjoittaminen ja esitteleminen seminaarissa

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuosi

Opetuksen suunnitellut ajankohdat: periodit I (johdantojakso) ja II (pääosin itsenäistä työskentelyä), periodit III ja IV (tutkielmien käsittelyt)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen