Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0880 S7. Pro gradu -tutkielma, P pääaineopiskelijoille 40 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
professori Riitta Pyykkö ja lehtori Johanna Viimaranta
Edeltävät opinnot
perus- ja aineopinnot

Osaamistavoitteet

Kirjoittamalla itsenäisesti pro-gradu -tutkielman / sivuaineen tutkielman opiskelija osoittaa hallitsevansa alan tieteellisen tutkimuksen perusvalmiudet: hän osaa hakea aikaisempaa tietoa itsenäisesti ja hyödyntää sitä kriittisesti, pystyy rajaamaan mielekkään tutkimuskysymyksen, valitsemaan sopivan aineiston ja menetelmät ja tuottamaan uutta tietoa sekä kykenee tieteelliseen viestintään tutkielmansa aiheesta sekä suomeksi että venäjäksi

Sisältö

Tutkielman valmistaminen

Toteutustavat

itsenäinen työskentely, henkilökohtainen ohjaus työprosessin aikana

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Muu

suorituskielinä venäjä tai suomi; tutkielma / opinnäytetyö 60–90 s.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

4. ja 5. vuosi

Lisätietoja

venäjän kielellä laadittuun tutkielmaan liitetään suomenkielinen, suomen kielellä laadittuun venäjänkielinen lyhennelmä, laajuudeltaan noin 10 % varsinaisesta tutkielmasta

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen