Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0930 S8. Sivuaineen tutkielma, P sivuaineopiskelijoille 20 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
professori Riitta Pyykkö ja lehtori Johanna Viimaranta
Edeltävät opinnot
perus- ja aineopinnot

Osaamistavoitteet

Soveltuvin osin kuten S7.

Sisältö

Soveltuvin osin kuten S7; aihe ja laajuus rajataan suorituksen laajuutta vastaavaksi

Toteutustavat

itsenäinen työskentely, henkilökohtainen ohjaus työprosessin aikana

Vaadittavat opintosuoritukset

suomeksi:
Muu

suorituskielinä venäjä tai suomi; tutkielma / opinnäytetyö 40–50 s.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. ja 5. vuosi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen